Oefenkansen Nederlands

Elke dag Nederlands!

Het project ‘Elke dag Nederlands!’ loopt binnen de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, en werd initieel opgestart met subsidies vanuit het agentschap integratie en inburgering.
Anderstaligen kunnen via de ABC-kaffees hun Nederlands oefenen buiten een schoolse sfeer, via een losse babbel met elkaar en met Nederlandstalige vrijwilligers.

Vrijwilligers die willen meewerken aan de ABC-kaffees mogen zich steeds melden in het sociaal huis van hun gemeente.