Het project 'vitesse hoger' gaat van start

16.09.2019

De Westkust gaat ‘vitesse hoger’ in zijn strijd tegen gezinsarmoede.
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zijn binnen intergemeentelijke samenwerking (W)integratie gestart met een nieuw project waarmee ze de gezinsarmoede beter willen opsporen en efficiënter bestrijden. Daarnaast wordt ook extra werk gemaakt van preventie van armoede ondermeer door het versterken van jongeren in hun veerkracht en weerbaarheid.
Projectcoördinator Els Neyrinck: “Met het project ‘vitesse hoger’ stemmen we binnen de 4 gemeenten alle mogelijkheden en initiatieven die reeds bestaan op elkaar af. Daarnaast zoeken we actief naar knelpunten en nieuwe methodieken om de armoede binnen onze gemeenten terug te dringen. We werken hiervoor samen met zoveel mogelijk partners binnen opleidingsvoorzieningen, sociale diensten, onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije tijd en andere gemeentediensten (kinderopvang, jeugddienst, sportdienst, huisvestingdienst,…). Op deze manier creëren we een breed netwerk en zetten we een horizontale aanpak op die binnen het volledige werkingsgebied gedragen wordt.”
De klemtoon ligt op jongeren. Projectmedewerker Karel Lepla werkt in de volgende maanden een vormingspakket uit voor alle leerlingen van het eerste tot het laatste jaar secundair onderwijs. Met het vormingspakket geven we jongeren meer veerkracht en weerbaarheid, en versterken we hen om uit de armoedespiraal te geraken of er niet in te belanden. Begin 2020 testen we dit vormingspakket uitvoerig, waarna we het uitrollen in de secundaire scholen van de deelnemende gemeenten vanaf schooljaar 2020-2021.
De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie krijgt voor dit project 80.000 euro subsidies van de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijk Integratie.