KR8IG wordt gelanceerd!

11.12.2019

Op 11 december kwamen vijf secundaire scholen samen met vertegenwoordigers van de vier Westkustgemeenten en vzw Arktos voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Het startschot van het vormingspakket ‘kr8ig’.
Lokale besturen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne werken al een aantal jaar projectmatig samen rond sociale thema’s in de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie. Op dit moment loopt hieronder het project ‘Vitesse hoger’, waarbinnen gezinsarmoede gemeenteoverschrijdend aangepakt wordt.
Projectcoördinator Els Neyrinck van 'Vitesse hoger':
“Binnen onze werking rond gezinsarmoede geven we heel wat aandacht aan schoolgaande jongeren. Onze dienst werkte in de voorbije maanden een vormingspakket uit voor alle leerlingen van de secundaire scholen. Het pakket kreeg de naam “kr8ig” en focust op veerkracht en kritisch denken bij jongeren. Hierdoor willen we hen sterker maken om uit de armoedespiraal te raken, of er net niet in te belanden. Daarnaast gaat er ook heel wat aandacht naar respect voor onderlinge verschillen, ondermeer op socio-economisch vlak.”
Voor de opstart van “kr8ig” gaat IGS (W)integratie samenwerken met VZW Arktos, een organisatie die inzet op het versterken en verbinden van kinderen en jongeren onderling en met hun omgeving. Zij hebben al jarenlange ervaring in het uitwerken van vormingspakketten en zijn de ideale partner binnen dit project.
Vijf secundaire scholen melden zich aan als pilootschool en bij hen wordt het vormingspakket vanaf januari 2020 uitgerold. Het gaat over Go! Atheneum Calmeyn in De Panne, Annuntiata instituut en College Veurne, Go! Atheneum De Vierboete en Centrum Leren en Werken in Nieuwpoort. In 2021 wordt dit dan verder uitgebreid met nog drie bijkomende middelbare scholen.
Directeur Christof Desloovere van College Veurne:
“Als ASO school zijn wij misschien niet de verwachte pilootschool binnen dit vormingspakket, maar ook wij voelen dat het nodig is om onze leerlingen te ondersteunen en deze thema’s mee te nemen in een totaalverhaal. Ik denk dat geen enkele school kan zeggen gevrijwaard te zijn van armoede, soms is het
gewoon minder makkelijk te detecteren en doen jongeren hun best om dit zo veel mogelijk te verbergen. De druk is groot om te voldoen aan de verwachtingen van vrienden en de maatschappij.
Wij waren als school van bij het begin gecharmeerd door dit project. Inhoudelijk is het voor ons zeker een meerwaarde en het overdragen van de kennis aan onze leerkrachten zorgt ervoor dat de continuïteit gegarandeerd is.”
Binnen elke school worden namelijk een aantal medewerkers opgeleid om deze specifieke vorming te geven. Er wordt ook een lerend netwerk opgezet waarbij deze medewerkers hun ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen, onder begeleiding van vzw Arktos. Op deze manier wordt een stabiele inbedding in de reguliere werking van de scholen gestimuleerd. De samenwerking met Vzw Arktos, die actief is binnen heel Vlaanderen, zorgt er bijkomend voor dat het vormingspakket ook buiten het werkingsgebied van (W)integratie verspreid wordt en ook een meerwaarde is voor veel jongeren in Vlaanderen.