(W)integratie dankt zijn gulle schenkers!

07.05.2020

Intergemeentelijk samenwerking (W)integratie mocht voor zijn project ‘Vitesse hoger’ de voorbije weken op heel wat steun rekenen. Via Vitesse Hoger pakken De Panne, Veurne, Nieuwpoort en Koksijde de gezinsarmoede aan.
Schepen Céline Mouton (Veurne): “Door de coronacrisis werd opnieuw duidelijk dat nog heel wat gezinnen ondersteuning zochten om ook op de digitale trein te stappen. Wij namen, net zoals de andere gemeenten binnen (W)integratie, zelf al een aantal initiatieven, maar toch bleven de noden hoog.”
Dit probleem overstijgt de gemeentegrenzen en dus nam (W)integratie de taak op zich om het geheel wat overzichtelijk te houden en de verschillende gemeenten systematisch samen te laten zoeken naar oplossingen voor de gedetecteerde noden. Schepen Jos Decorte (Nieuwpoort): “De overkoepelende organisatie (W)integratie beschikt over de nodige contacten binnen de scholengemeenschap en onderhoudt een goed relatie met de lokale besturen. Daardoor konden zij alles op een efficiënte en doelgerichte manier organiseren. Een aanpak die duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.”.
De ondersteuning voor het project Vitesse Hoger kwam uit verschillende hoeken. Serviceclubs ‘Club 51’ en Zonta Westkust doneerden respectievelijk een cheque van 1551 euro en 5000 euro. Erwin Vermeesch mocht uit naam van CVBA Zuidburg 25 splinternieuwe tablets doneren. Daarnaast kwamen nog een aantal particulieren ook laptops en tablets binnenbrengen, die een tweede leven krijgen bij de schoolgaande jeugd.
Intergemeentelijke samenwerking (W)integratie en de 4 gemeenten zijn alle gulle schenkers heel erg erkentelijk.
“Het doet deugd om te merken dat ook bij de bevolking het gevoel leeft dat men elkaar kan helpen. De scholen en gemeenten zetten alles op alles om iedereen mee te krijgen, maar zo’n steun is onmisbaar” zegt schepen Ivan Vancayseele van Koksijde. Hij is dan ook zeer blij dat een aantal gezinnen hiermee geholpen wordt, voornamelijk met digitaal schoolmateriaal.
“En zo maken we samen opnieuw duidelijk dat in deze tijden ‘samen sterk’ meer dan eens klopt”, sluit Schepen Michèle Vandermeeren van De Panne af.
Personen of gezinnen die nood hebben aan ondersteuning kunnen steeds terecht in het sociaal huis van hun gemeente of stad. Wie hulp nodig heeft, neemt best op voorhand contact om een afspraak te maken.