Wakosta beurs landt aan de Westkust

06.03.2020

Tijdens de maand maart slaan het project ‘Vitesse hoger’ (vanuit de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie), BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen en de OCMW’s, scholen en jongerenorganisaties uit regio Westkust de handen in elkaar. Dit doen ze om een vierhonderdtal jongeren tussen 17 & 26 jaar onder te dompelen in de verschillende aspecten van het zelfstandig wonen en de bijhorende financiële keuzes en gevolgen.
Tijdens de kick-off op vrijdag 6 maart werd het belang van het project uitvoerig toegelicht.

NOOD AAN FINANCIËLE EDUCATIE
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op 8 leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs financieel risicogedrag vertoont. Bij deze jongeren zien we dat er nood is aan het versterken van financiële vaardigheden, het opdoen van een kritische houding tegenover beïnvloeding vanuit reclame, pers, ... Dit zijn competenties die van cruciaal belang zijn om stevig op eigen benen te kunnen staan en een goede start te maken bij het zelfstandig beheren van het eigen budget.

Sinds 2011 subsidieert de Vlaamse Overheid daarom, en omwille van het feit dat er steeds meer dossiers schuldenoverlast worden opgestart, 11 regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht (BIZ, www.budgetinzicht.be) tussen OCMW, CAW en verenigingen waar armen het woord nemen om werk te maken van preventie van schuldoverlast.

Deelnemers van de WAKOSTA?!-budgetbeurs doorlopen het inleefparcours aan de hand van een concreet personage dat net op eigen benen staat en een bepaald inkomen ontvangt, hetzij uit arbeid, hetzij via een uitkering. Ze worden in verscheidene thema’s uitgedaagd om verschillende uitgaven te doen én hun inkomsten op peil te houden:
• Op eigen benen, wat nu?: kennismaking met alle belangrijke diensten waarop je beroep kan doen van zodra je zelfstandig woont en de soorten inkomens
• Wonen en energie: het huren/kopen van een studio/woning en kennismaking met de bijhorende kosten qua huurwaarborg, plaatsbeschrijving, energiefactuur, ...
• Dagelijkse kost: voeding, producten voor de hygiëne & mobiliteit
• Media: het kiezen van een smartphone en bijpassend abonnement
• Vrije tijd & onvoorziene omstandigheden: hobby’s kiezen & ondervinden dat ook onvoorziene omstandigheden op het pad komen

De hamvraag op het einde luidt: van wie is het budget in balans?

DE BUDGETBEURS IN REGIO WESTKUST
Dankzij een enthousiaste samenwerking tussen BIZ en het project Vitesse Hoger, konden maar liefst 33 leerkrachten, hulpverleners & jeugdwerkers uit Koksijde, De Panne, Veurne en Nieuwpoort opgeleid worden tot WAKOSTA?!-trainer. Zij begeleiden op hun beurt een vierhonderdtal jongeren gespreid over een 80 budgetbeurssessies. Hiermee is alvast een stevige basis gelegd naar het belang van financiële educatie en kan de methodiek in de komende schooljaren geïntegreerd worden binnen de reguliere lessen!