TAALKR8

De voorbije jaren werd de regio Veurne-Westkust heel wat diverser naar herkomst van zijn bewoners.
Dit resulteerde in een duidelijke stijging van het aantal kinderen waarvan de huistaal niet Nederlands is op de schoolbanken binnen de 4 gemeenten.
Daarnaast geven de scholen ook aan dat een aantal leerlingen laagtalig zijn, ondanks dat het Nederlands hun moedertaal is.
Dee specificiteit van een kustregio zorgt ervoor dat heel wat inwoners maar ook diensten vlot overschakelen naar een andere taal (veelal het Frans), en het Nederlands niet systematisch de voertaal is in het dagelijkse leven (boodschappen, werkvloer,…). Dit zorgt er echter voor dat oefenkansen Nederlands minder aanwezig zijn dan in uitsluitend Nederlandstalige regio’s.

Het project

Vanuit die noden is het project TAALKR8 ontstaan die is gericht op het stimuleren van de Nederlandse taal bij taalarmen en/of nieuwkomers van de lagere school (1ste tot 6de leerjaar). We doen dit dan ook tijdens de vrije tijd zodat jongeren niet opnieuw op de schoolbanken moeten zitten maar dit op een speelse/onbewuste manier oefenen en we hen hierbij dan ook van straat houden. Tijdens het jaar vinden structurele contactmomenten plaats. En 1x per jaar proberen we op weekend of op kamp te trekken.
TAALKR8 is dus een vrijetijdsproject waar we met kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar aan de slag zullen gaan rond taalstimulering. Alles gebeurd hierbij op een zo’n laagdrempelig mogelijke manier (geen kosten, geen inschrijving, …). We proberen de kinderen zelf te versterken, maar proberen ook de jongeren hun context te versterken.

Lerend Netwerk

Een tweede luik van TAALKR8 is om de aanwezige verenigingen binnen de IGS te betrekken bij een taalstimulerende, -sensitieve en -toegankelijke vrijetijdsbesteding en -omgevingen. Door het oprichten van een lerend netwerk willen we verengingen elkaar laten versterken in het omgaan met taalnoden bij de deelnemers en de drempels t.g.v. die noden verkleinen.

Contactpersonen
vormingswerkers Bas en Aaron.
Aaron: 0486 54 55 42
Bas: 0486 15 48 84