Vormingspakket KR8IG

Vitesse Hoger en vzw Arktos lanceerden begin 2020 het nieuwe vormingspakket ‘KR8IG’ (of KRACHTIG), waarin de veerkracht en kritische denkkracht van jongeren wordt versterkt en waarin leerkrachten worden opgeleid om met het vormingspakket te werken op school.
Het pakket werd ontwikkeld binnen Vitesse Hoger met de expertise van vzw Arktos. Arktos staat in voor de implementatie in de middelbare scholen in de regio Westkust.

Veerkracht en kritische denkkracht

Het vormingspakket KR8IG is een handleiding voor het preventief versterken van mentale veerkracht en kritische denkkracht voor jongeren. Veel scholen willen graag inzetten op deze competenties, maar hebben niet steeds de tools in huis om dat te doen. Dit vormingspakket wil op deze nood een antwoord bieden.
In KR8IG versterken we de veerkracht voor jongeren via actieve oefeningen in groep waarin ze uitgedaagd worden om sterker te staan in allerlei situaties, bewuster te worden van emoties en hoe ermee om te gaan, en bijvoorbeeld sterker te staan ten opzichte van invloeden (sterke meningen, media en vormen van druk). Tegelijk maken we hen bewust van denkfouten en versterken leerlingen zo hun kritische denkkracht.

Voor alle leerlingen uit de regio

Voor het versterken van veerkracht mikken we op alle leerlingen van het middelbaar. Elke leerling kan immers baat hebben bij het versterken van veerkracht en kritische denkkracht. We bereiken in 2020 al een groot deel van de lokale jeugd uit Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne, door de samenwerking met deze middelbare scholen in 2020:

 • Atheneum Calmeyn De Panne
 • Annuntiata Instituut Veurne
 • Atheneum De Vierboete Nieuwpoort
 • Centrum Leren en Werken Nieuwpoort
 • College Veurne
  In 2021 kunnen nog eens minstens drie scholen aansluiten in KR8IG.

Versterken van leerlingen én leerkrachten

KR8IG zet vooral in op het versterken van het leerkrachtenteam en de school zelf, zodat zij op de langere termijn zelfstandig met het pakket aan de slag kunnen. Er wordt gewerkt met een lerend netwerk, waaraan in 2020 al 15 leerkrachten en leerlingenbegeleiders uit vijf scholen zullen deelnemen. Het lerend netwerk houdt de volgende acties in:

 • In januari en februari 2020 volgen zij 2 dagen opleiding om met KR8IG te leren werken.
 • Tot eind 2020 zullen zij vormingen inzetten op school. Elke school kiest met welke klasgroepen ze als eerste aan de slag gaan. Ze doen dit samen met en ondersteund door een vormingswerker van vzw Arktos.
 • Het Lerend Netwerk zal gedurende 2020 nog drie keer samen komen voor intervisie om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in de inzet van deze vormingen, eveneens onder begeleiding van vzw Arktos.
 • Elke school krijgt nog enkele uren ondersteuning om te bekijken hoe het vormingspakket in de toekomst op scholen verder kan ingezet worden. Zo kan KR8IG voor iedere leerling een onderdeel van het programma worden.

Contactgegevens:

Vormingswerker Karel Lepla
0487/229.811
klepla@arktos.be